PVUS – Den nye MUS for små virksomheder og startups

 

Tilbageblik, nye mål, feedback, trivsel, opfølgning, uddannelse… Disse ord har én ting til fælles: de indgår typisk i en MUS – Medarbejderudviklingssamtale. MUS er den mest traditionelle metode for ledere og deres medarbejdere til at udveksle med hinanden om bl.a. året der gik, arbejdsopgaver, samarbejde, mm.

MUS er en tilfredsstillende ”go-to” måde at tjekke ind mellem ledere og deres medarbejdere på de fleste arbejdspladser, men den kan være mindre anvendelig i små virksomheder, organisationer og startups af flere grunde. På grund af f.eks. hurtig vækst mangler en startups ejer ofte både tid og de nødvendige HR kompetencer, som kan sikre de nye ansattes udvikling og trivsel. Desuden vil et standard MUS-skema virke knap så brugbart for en lille virksomhed med fladt hierarki, og hvor medarbejdernes rolle dækker flere områder i virksomheden og hele tiden udvikler sig. Til sidst kan den ’drive’, passion og engagement der kendetegner alle i en startup gøre det svært at adskille hver persons egen udvikling og mål fra virksomhedens udvikling og mål. Og dette gælder i den grad yngre medarbejdere fra ”generation Y”.

 

Hvad er PVUS?

Person- og Virksomhedsudviklingssamtale (PVUS) er en ny form for MUS udviklet af Cedric Gorinas (ejer af HeartWise Co.), som er designet til at matche små virksomheders behov, struktur og nuværende udfordringer. PVUS prioriterer hver persons udvikling og virksomhedens udvikling på lige fod og bygger bro mellem de to. Forbindelsen mellem de to bearbejdes igennem individuelle samtaler, som fokuserer på hver persons personlige og professionelle ambitioner og situation, efterfulgt af en team-baseret workshop, som bygger videre på samtalerne, tager eventuelle udfordringer op og sætter klare handlinger i værk for at støtte virksomhedens mission. Personens og virksomhedens udvikling udgør til sammen ”den fælles udvikling”.

PVUS faciliteres af en ekstern og neutral person, som har erfaring med både personlig udvikling og virksomheds udvikling. Ekstern facilitering muliggør et åbent og fortroligt rum, hvor alle – inkl. medejerne – bliver hørt uden forhindringer, og hvor eventuelle mentale blokeringer og personlige frustrationer kan tages op og arbejdes med.

 

Formålet med samtalerne er dobbelt:

(1) at hjælpe alle medarbejdere med at klargøre deres nuværende status i virksomheden, deres ambitioner og værdier, samt hvordan disse passer ind i jobbet;

(2) at løfte udfordringerne og frustrationer op og facilitere processer, som kan hjælpe en videre med disse.

Den efterfølgende workshop tager udgangspunkt i og rettes efter den del af samtalerne, som medarbejderen ikke har meldt som fortrolig. Der tages således temaer og udfordringer op, som er aktuelle for virksomheden. Workshoppens formål er at gøre kommunikation og samarbejde nemmere, klarere og sjovere, samt at skabe eller forstærke en samlende og unik firmakultur og en fælles mission, som alle kan stå inde for og er stolte af at være en del af. Workshoppen kombinerer oplæg, øvelser og diskussioner omkring f.eks. konkrete kommunikationsværktøjer og de næste skridt hen i mod den fælles udvikling.

 

”Jeg har selv være ansat i flere år og oplevede både det konstruktive og det mindre gode ved en traditionel MUS. PVUS er produktet af min erfaring med MUS, min passion for tilgange og metoder fra personlig udvikling samt al den drive og de spændende missioner, der kendetegner alle de iværksættere og de startups jeg kender.”

(Cedric Gorinas, HeartWise Co.)

 

Er PVUS velegnet til min virksomhed?

PVUS er bedst egnet til mindre virksomheder og teams (under ca. 30 personer), som betragter deres folk som deres største kompetitive fordel, og som er åbne over for sammenhængen mellem professionel og personlig udvikling.

Den følgende tabel opsummerer de største ligheder og forskelle mellem MUS og PVUS.

PVUS & MUS: ”POPs” (points of parities) & ”PODs” (points of differences)

  PVUS traditionel MUS
POPs (ligheder)

Mål: udvikling af alle medarbejdere

 

Frekvens: 1-2 gange årligt

 

Fokus: trivsel, arbejdsopgaver, faglig og karriereudvikling, professionelle ønsker og mål, arbejde hen i mod virksomhedens vision

 
PODs (forskelle) Gennemføres af en ekstern facilitator Gennemføres af nærmeste leder
  Nyt fokus: Personlig udvikling og bro mellem den og virksomhedens udvikling Fokus udelukkende på det professionelle
  Åbent og fortroligt rum Samtalens indhold påvirkes af lederens og medarbejderens forhold
                                                Personlige hindringer og relationsudfordringer (bl.a. kommunikations problemer) kan tages op både individuelt og i gruppen Personlige hindringer og relationsudfordringer (bl.a. kommunikations problemer) udelades, arbejdes kun med i et mindre omfang eller kræver ny konsulentintervention
  Alle (ejere + ansatte) Kun ansatte
  Kvalitativ opfølgning på samtalerne + team-workshop med fokus på den fælles udvikling Statistisk opfølgning på samtalerne, begrænset mulighed for dybere opfølgning inden næste MUS.

 


 

Case:

PVUS i Intugreen

Intugreen er en startup med 2 medejere og 1 medarbejder, som alle sammen brænder for at bringe mennesker tættere på naturen.

 

Hvorfor valgte I at køre PVUS? Og Hvorfor med HeartWise Co.?

Intugreen er en iværksættervirksomheder, der de seneste to år har været meget fokuseret på at skabe et økonomisk fundament for at drive en passioneret, grøn virksomhed. Med en række projekter i porteføljen har vi samlet erfaringer i alle led af opstart, eksekvering og evaluering af projekterne. Dog kunne vi også se at vi tit løb ind i de samme udfordringer på tværs af projekterne. Helt essentielt handlede det for os om kommunikation. Ikke blot om at kommunikere et budskab til teamet, eller en bestemt kommunikationsplatform, det handlede i høj grad om måden hvorpå vi kommunikerede, herunder giver og modtager feedback på opgaver.

Med et ønske om at få italesat disse udfordringer valgte vi at hyre HeartWise Co. ind til opgaven. Gennem tidligere samarbejde med Cedric var det tydeligt at det skulle være ham, der faciliterede sådan en proces, da han dels med sin egen baggrund i forretningsudvikling dels med sin empatiske tilgang til mennesker, har en særdeles god fornemmelse af koblingen mellem den enkelte persons udvikling og virksomhedens interesser og udvikling.

 

Hvordan gik samarbejdet og gennemførelsen af PVUS?

Forløbet har været over alle forventninger: en rigtig positiv, konstruktiv og lærerig proces. Fra den individuelle samtale til workshoppen og implementering har Cedric formået at skabe et tillidsrum, hvor alle føler sig hørt, inkluderet og taget seriøst.

”En vigtig pointe jeg især har taget med mig videre er den ’empatiske og tålmodige lytter’. Kommunikation handler om mere end bare at udtrykke sine egne holdninger, det handler i høj grad om at lytte.” (Stine Kondrup)

 

Hvilke områder har I arbejdet med under workshoppen? Hvordan kan I bruge det resultat i jeres rolle i virksomheden?

Workshoppen tog udgangspunkt i temaer fra de individuelle samtaler. Uden at det blev personspecifikt, var det tydeligt at se nogle overlap i temaer, koncepter, visioner, ambitioner og udfordringer. Gennem korte øvelser kunne vi arbejde os tættere på at forstå hinandens synspunkter på temaerne, og vi sluttede af med en lidt mere udfordrende øvelse. Med udgangspunkt i temaerne blev der opstillede en situation, hvor vi skulle forsøge at arbejde med konceptet, Non Violent Communication (NVC). En kommunikationsmetode, der siden hen har gjort vores samarbejde meget mere reelt, ærligt, og lige til, da vi nu har en fælles ramme.